Živi Dunav Osnaživanje kapaciteta za zaštitu ekosustava
Srednjeg Podunavlja - Put ka održivom razvoju
prekogranične regije Hrvatske i Srbije

O projektu

p-projektu-1

Fokus projekta pod nazivom „Živi Dunav“ je uspostava prekogranične suradnje u upravljanju zaštićenim područjima Srednjeg Podunavlja kao i održivi razvoj prekogranične regije Hrvatske i Srbije. Projekt „Živi Dunav“ trajati će 24 mjeseca, a cilj mu je „osnaživanje javne svijesti kapaciteta svih dionika (nevladinih organizacija, građana, lokalnih vlasti, korisnici zaštićenih prirodnih resursa, lokalno stanovništvo zaštićenih prirodnih područja, turistička poduzeća) uključenih u u proces održivog korištenja i zaštite područja istočne Hrvatske i sjeverozapadne Srbije.

Važan dio projekta je predstavljanje  ugroženosti biološke raznolikosti, onečišćenje rijeka, gubitak močvarnih staništa i drugih problema s kojima se susreće Dunavski sliv kao što su niska razina upravljanja prirodnim resursima, nedostatak prekogranične suradnje, niska razina ekološke svijesti, navigacijski radovi.

Stoga će se do 14.12.2014 provoditi aktivnosti analize postojećeg stanja i prakse upravljanja prirodnim resursima u dunavskoj regiji, nakon čega slijede radionice za sve navedene dionike s ciljem definiranja uloge u procesima upravljanja i korištenja prirodnih resursa. U tijeku projekta „Živi Dunav“ koji financira Europska unija iz IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija  organizirat će se i seminari u lokalnim zajednicama smještenih  uz zaštićena područja Srednjeg Podunavlja i na području budućeg UNESCO-vog Rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav“ ovih podunavskih zemalja.

Izrada fotomonografije pod nazivom “Dunav za ljude i prirodu” kao i postavljanje niz javnih izložbi na temu zaštite i ugroženosti biološke raznolikosti poplavnih područja Dunava u konačnici će doprinijeti razvoju ekološke svijesti lokalnog stanovništva na području Srednjeg Podunavlja u Hrvatskoj i Srbiji. U svrhu poboljšanja prostornih planova, planova revitalizacije rijeka, planova upravljanja i zaštite zaštićenih područja, te ostalih poslovnih i investicijskih planova u srednjem Podunavlju izradit će se prekogranični Akcijski plan zaštite i održivog razvoja Srednjeg Podunavlja, koji će se temeljiti na znanstvenom istraživanju i doprinosu svih zainteresiranih i relevantnih sudionika.

U sklopu ovih aktivnosti biti će formirani stavovi koji će se moći iskoristiti za buduću suradnju ekoloških udruga, relevantnih institucija i lokalne  samouprave te njihovog uspješnijeg upravljanja prirodnim resursima u prekograničnom području Hrvatske i Srbije. Aktivnim i osobnim pristupom pokušati će se od ovog projekta dobiti uzorni model za planiranje sličnih projekata i u drugim regijama  u  prekograničnom procesu planiranja i suradnje podunavskih zemalja.