Živi Dunav Osnaživanje kapaciteta za zaštitu ekosustava
Srednjeg Podunavlja - Put ka održivom razvoju
prekogranične regije Hrvatske i Srbije

 • NASLOVNA

  Živi Dunav

  Osnaživanje kapaciteta za zaštitu ekosustava

  Srednjeg Podunavlja – Put ka održivom razvoju

  prekogranične regije Hrvatske i Srbije

  Saznajte više
 • IMG_3045

  Zaštićena područja

  Rezervati i parkovi prirode Srednjeg Podunavlja…

  Saznajte više
 • partneri2

  Partneri

  Na temelju problema sa kojima se susreće Dunavski sliv

  pogotovo u dijelu Srednjeg Podunavlja Udruga za zaštitu prirode

  i okoliša Zeleni Osijek…

  Saznajte više
 • soos-276

  Galerija

  Ljepota Srednjeg Podunavlja…

  Saznajte više
 • Živi Dunav
 • Zaštićena područja
 • Partneri
 • Galerija
 • “Projekt Živi Dunav”

  Provedba dvogodišnjeg projekta “Živi Dunav” sufinancirana od strane Europske unije u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska-Srbija, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Ureda za udruge Vlade RH, uspješno je završena. Naglasak projekta je na jačanju kapaciteta za zaštitu vrijednih prirodnih područja Srednjeg Podunavlja i održivom razvoju dunavske regije u Hrvatskoj i Srbiji. Posebna pozornost usmjerena je i na probleme ugroženosti biološke raznolikosti, onečišćenje rijeka, gubitak...

  Objavljeno: 2.3.2015
 • Poziv na završnu konferenciju projekta Živi Dunav, predstavljanje Akcijskog plana zaštite i održivog razvoja Srednjeg Podunavlja i promociju fotomonografije Živi Dunav

  U prostorijama velike Županijske vijećnice u Osijeku, 27. veljače 2015. godine s početkom u 10.45 sati održava se završna konferencija projekta Živi Dunav. Konferencija je završna svečanost projekta “Živi Dunav“ kojeg zajednički provode Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko – baranjske županije, Pokret gorana iz Sremske Mitrovice, Zelena Akcija i UNECO. Pored predstavljanja svih...

  Objavljeno: 14.2.2015
 • Vodna stepenica na Dravi uništiti će 3.740 hektara zemljišta i ugroziti 27 rijetkih i ugroženih vrsta

  Osječko-baranjska županija i ostali investitori, ne odustaju od iskorištavanja hidro-energetskog potencijala rijeke Drave te je u tom smjeru poprilično poodmakla realizacija vodne stepenice (VHS) Osijek na Dravi, iako će se ona nalaziti na području Nature 2000, Regionalnog parka Mura-Drava i Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav je kategorija zaštite prepoznata na međunarodnoj razini, a njegov temeljni fenomen je suživot čovjeka i prirode. Natura 2000 je najveća...

  Objavljeno: 3.11.2014
 • Od poplava smo se mogli braniti meandrima, no njih smo uništili !!!

  Jesu li se mogle izbjeći nezapamćene materijalne štete i ljudske žrtve u Hrvatskoj, Srbiji te Bosni i Hercegovini izazvane poplavama u svibnju? Možda i ne u cijelosti, ali uz tolerantniji odnos čovjeka prema prirodi, posljedice su se svakako mogle ublažiti. Urbanizacijom, sječom šuma i intenzivnom poljoprivredom u mnogim je prirodnim okruženjima nestala mogućnost da okoliš primi i zadrži poplavne vode. Upravo je to jedan od razloga katastrofe...

  Objavljeno: 8.10.2014
 • Zašto uništavamo posljednje kolonije bregunica?

  Bregunica čađavica je ptica selica iz porodice lastavica, duga svega 12 cm. Rasprostranjena je po cijeloj Europi, a u Hrvatskoj naseljava panonsku nizinu, duž većih rijeka. Gnijezdi se u kolonijama koje broje dvanaestak do nekoliko stotina parova i upravo brojnost parova je ono što ovu vrstu čini živim elementom riječnih ekosustava. Najbrojnije su u gornjem toku Drave, gdje se gnijezdi više od 11 000 parova, što iznosi...

  Objavljeno: 3.10.2014