Novosti

Kroz projekt „Obnova močvarnih područja u srednjem Podunavlju“ radit će se plan revitalizacije za 6 pilot području na prekograničnom području Hrvatske i Srbije

Kao prvo pilot područje u Srbiji odabrano je zaštićeno područje Bara Trskovača. Područje je prirodna depresija, površine 168 ha. Ovo je područje primjer drastičnih promjena prirodnog staništa izazvano hidromelioracijskim zahvatima sedamdesetih godina prošloga stoljeća. Degradacija prirodnih staništa vršila se pokušajima pretvaranja močvarnih staništa u oranice. Međutim zbog stalnog dotoka svježe vode vlažnost zemljišta nije omogućavala obradu zemljišta. Danas je to područje prepoznato kao vrijedno područje te je dobar primjer revitalizacije prirodnih staništa. Najznačajniju prirodnu vrijednost područja predstavlja stanište pogodno za mrijest autohtonih vrsta riba; poput ljinjaka i zlatnog karasa.

 

26-11-2019