Galerija

SASTANAK PROJEKTNOG TIMA U SZAPORCA, MAĐARSKA

Dana 29. svibnja 2018. s početkom u 10:00 sati u Centru za posjetitelje Stara Drava, Szaporca, Mađarska održan je sastanak po pitanju napretka  aktivnosti projekta “Zelena Baranja – Ozelenjivanje turističke ponude kroz inovativne proizvode u prirodnoj i krajobraznoj baštini”.  Partneri projekta, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Nacionalni park Dunav-Drava i Općina Bilje razgovarali su o tekućim i nadolazećim aktivnostima.

Bila je to i odlična prilika za obilazak predivnog Centra za posjetitelje Stara Drava.

 

04-06-2018

Donatori

Partneri